Onderhoud Brandblusmiddelen

Ieder bedrijf in Nederland moet volgens de wet jaarlijks haar brandblusmiddelen onderhouden en laten controleren op veiligheid en inzetbaarheid.

onderhoud aan een brandblusser

REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf

De NEN 2559 en NEN-EN 671-3 normen schrijven voor dat het onderhoud uitgevoerd dient te worden door een bevoegd persoon. Bovendien vereisen de meeste verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud volgens de REOB. Dit betreft het adviseren, installeren en plegen van onderhoud aan kleine blusmiddelen. Dit bestaat uit onderhoud en uitgebreid onderhoud/beproeving (deelgebied A van REOB) m.b.t. kleine blusmiddelen. VCO is een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf en daarmee gekwalificeerd om de jaarlijkse controle en het onderhoud uit te voeren.

Periodiek onderhoud en revisie

Uiteraard kan VCO ook periodiek onderhoud en de tienjaarlijkse revisie voor u verzorgen. Na 5 jaar worden dan de vullingen van alle nat- en schuimblussers vervangen. Bij de revisie in het tiende jaar worden de brandblussers volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen vervangen. Uiteraard worden ze daarna ook weer volledig opnieuw gevuld en worden de slang, pistolen en het patroon afgeperst en geijkt. Na 15 jaar dient er wederom een groot onderhoud plaats te vinden en na 20 jaar dienen de brandblussers buiten gebruik te worden gesteld en te worden vervangen. Ook hierbij kan VCO u adviseren en volledig ontzorgen. Informeer geheel vrijblijvend naar de kosten en mogelijkheden van periodiek onderhoud van uw brandblussers door VCO.

Prijzen

Voor het controleren door een REOB gediplomeerd controleur van VCO hanteren wij geen starttarief.
Daarnaast betaalt u binnen de gemeente Oosterhout geen voorrijkosten en daarbuiten slechts € 0,40 excl. BTW per kilometer vanaf onze locatie in Oosterhout. De tarieven voor het controleren van blustoestellen en brandslanghaspels kan al vanaf € 5,95 per toestel/haspel, afhankelijk van het totale aantal aanwezige blusmiddelen per bezoekadres. Uiteraard vervangen wij bij controle de verzegeling van de set en plakken wij een nieuwe controlesticker op het blusmiddel. Mochten er tijdens de controle onderdelen vervangen moeten worden of kleine reparaties worden uitgevoerd, dan worden deze aanvullend gefactureerd. Uiteraard geldt dit ook voor hervulling van uw blusmiddelen.

Wist u dat VCO ook diverse blusmiddelen direct uit voorraad kan leveren?

Veiligheids Centrum Oosterhout
Houtduifstraat 2A

4901 BP Oosterhout
0162 - 434313
info@veiligheidscentrum.com