Onderhoud blusmiddelen

Blusmiddelen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd te worden op veiligheid en inzetbaarheid. De NEN 2559 norm schrijft voor dat het onderhoud uitgevoerd dient te worden door een bevoegd persoon. VCO is een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf en is daarmee gekwalificeerd om de jaarlijkse controle en het onderhoud uit te voeren. Bovendien eisen de meeste verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten periodiek onderhoud volgens de REOB *.

De tarieven voor het controleren van blustoestellen en brandslanghaspels zijn afhankelijk van het totale aantal aanwezige blusmiddelen per bezoekadres, waarbij een staffel wordt gehanteerd.

onderhoud aan een brandblusser

Onderstaand worden de stappen globaal weergegeven.

1. Jaarlijks onderhoud door een REOB-gediplomeerde controleur.
2. Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud en vervanging van de vulling van nat- en schuimblussers.
3. Revisie na tien jaar, de blusser wordt volledig gedemonteerd en waar nodig worden onderdelen en de vulling vernieuwd. De slang, pistolen       en het patroon moeten worden afgeperst en geijkt.
4. Na vijftien jaar vindt het uitgebreide onderhoud wederom plaats.
5. Na twintig jaar worden de blussers buiten gebruik gesteld en worden vervangen.

Geen starttarief

Geen voorrijkosten in de gemeente Oosterhout.

Neemt u contact met ons op voor onze prijzen of een vrijblijvende offerte. 

 

*het adviseren, installeren en plegen van onderhoud aan (bestaande uit onderhoud en uitgebreid
  onderhoud / beproeving (deelgebied A van REOB) m.b.t. kleine blusmiddelen.