Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is sinds 1994 verplicht via de Arbowet. Een RI&E bevat de inventarisatie van de risico’s binnen uw organisatie met betrekking tot de veiligheid, gezondheid en het welzijn van uw werknemers. Een RI&E zorgt voor minder ongevallen, een lager ziekteverzuim en indirect dus voor efficiënter werken.

Voorkom boetes

Iedere werkgever dient te beschikken over een actuele RI&E. De Inspectie SWZ (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert hierop, zowel na een ongeval als steekproefsgewijs. Beschikt u niet over een actuele RI&E, dan kan dit leiden tot hoge boetes. Een BHV-organisatie kan pas worden ingericht wanneer er een RI&E is.

Wij helpen u graag!

VCO helpt u graag met het opstellen van een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie volgens de geldende wet- en regelgeving. De toetsing van een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak kan verplicht worden gesteld en dienst dan te worden gedaan door een Arbodienst of onafhankelijke kerndeskundige. Uiteraard kan VCO u ook bij het inschakelen van deze deskundigen vakkundig bijstaan.

Houd uw RI&E actueel

Een RI&E is een momentopname en daarom een ‘levend document’. Dit dient regelmatig te worden geactualiseerd. Zo kunnen verhuizing, verbouwing, installatie van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen aanleiding zijn om de RI&E te herzien. U kunt zelf uw RI&E herzien of hiervoor de deskundige medewerkers van VCO inschakelen.

Meer informatie

Bel of mail ons gerust voor meer informatie over Risico-Inventarisatie & -Evaluatie en over hoe VCO u bij kan staan met het opstellen en het up-to-date houden hiervan. Twijfelt u over uw bedrijfsveiligheid? Laat VCO dan een Veiligheidsscan uitvoeren. U weet dan binnen een dag hoe het gesteld is met de bedrijfsveiligheid.

Veiligheids Centrum Oosterhout
Houtduifstraat 2A

4901 BP Oosterhout
0162 - 434313
info@veiligheidscentrum.com