Bedrijfshulpverlening Handboek (BHV Handboek)

Ieder bedrijf in Nederland moet volgens de Arbowet over Bedrijfshulpverlening Handboek (BHV Handboek) beschikken. In dit handboek wordt schriftelijk vastgelegd hoe en op welke manier de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is georganiseerd. Dit BHV Handboek dient up-to-date te zijn en minstens een maal per jaar te worden gecontroleerd op eventuele wijzigingen.

Wat dient er in het BHV Handboek te staan?

In het Bedrijfshulpverlening Handboek dienen in ieder geval de volgende items te worden opgenomen:

  • Basisgegevens van uw organisatie
  • BHV-organisatie en -materialen
  • Procedures voor het personeel
  • Ontruimings- en veiligheidsplattegronden
  • Instructiekaart
  • Verzamelplaats(en)
  • Oefeningen en ontruimingen

Wij helpen u graag!

VCO helpt u graag met het maken van een Bedrijfshulpverlening Handboek volgens de wettelijke eisen. Na uw opdracht verstrekken wij u een inventarisatieformulier. Na het verwerken hiervan zal een van onze medewerkers een inventarisatieronde maken ter controle. Nadat alles is verwerkt zullen wij u een concept BHV Handboek toesturen. Na eventuele aanpassingen zullen wij een definitief Bedrijfshulpverlening Handboek opleveren en u een korte uitleg geven hoe u hier het beste mee kunt werken.

Meer informatie

Bel of mail ons gerust voor meer informatie over het BHV Handboek en over hoe VCO u bij kan staan met het opstellen en het up-to-date houden hiervan.

Veiligheids Centrum Oosterhout
Houtduifstraat 2A

4901 BP Oosterhout
0162 - 434313
info@veiligheidscentrum.com