Cursus informatie:

Preventiemedewerker ARBO
 • Cursusduur: 1 dag
 • Cursustijden: 08:30 uur - 16:30 uur
 • Inclusief: oefen/lesmateriaal, lunch
 • Officieel certificaat: JA
vanaf € 275,00 excl. BTW
man-met-baardje-wijst-omhoog-3.jpg

Cursus Preventiemedewerker ARBO

Een preventiemedewerker is een medewerker die is aangesteld door de werkgever en deze bijstaat op het gebied van preventie en bescherming. De preventiemedewerker, ook wel de ‘deskundige ondersteuning’, is de sleutelfiguur op het gebied van het arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO) binnen bijna iedere organisatie. U bent verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben. Tot 25 medewerkers mag de eigenaar zelf ook als preventiemedewerker fungeren.

Inhoud van de cursus Preventiemedewerker ARBO

Om de medewerker die belast is met deze rol beslagen ten ijs te laten komen, biedt VCO hiervoor een praktijkgerichte cursus aan. Deze maatwerkcursus is gericht op uw eigen organisatie. Daarbij komen onder meer de volgende punten aan bod:

 • De taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker.
 • De positie en rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie.
 • Arbeidshygiënische strategie en de BHV-organisatie.
 • Taak risico analyse.
 • Werkplekinspectie en ongevallenanalyse en -registratie.

Na afloop van deze praktische cursus bent u onder meer in staat tot:

 • Het geven van (eenvoudige) oplossingen en adviezen.
 • Het geven van voorlichting op het gebied van arbeidsomstandigheden.
 • Het uitvoering geven aan het RI&e en plan van aanpak hiervan.
 • Het coördineren van de zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden.
 • Het fungeren als sleutelfiguur tussen de inspectie SWZ, Arbodiensten en de OR.

Na afloop ontvangt u een officieel certificaat.

Voor wie is de cursus Preventiemedewerker ARBO bedoeld?

De cursus Preventiemedewerker ARBO is bestemd voor personen die als taak hebben de werkgever bij te staan op het gebied van de arbeidsomstandigheden.

Tijdsduur

De cursus Preventiemedewerker ARBO duurt 1 dag van 8.30 tot 16.30 uur en biedt veel afwisseling tussen theorie en praktijk. Deze cursus kan naar wens met een of meerdere dagen worden uitgebreid voor toespitsing op de situatie binnen uw eigen organisatie.

Locatie

De cursus Preventiemedewerker ARBO wordt georganiseerd in onze eigen oefenlocatie in Oosterhout.

Prijs

De prijs voor de cursus Preventiemedewerker ARBO van 1 dag is € 275,00 excl. BTW per persoon inclusief oefen- en lesmateriaal, koffie of thee en lunch. Een cursus volledig op uw locatie behoort vanaf zes deelnemers ook tot de mogelijkheden. Cursisten kunnen dan direct oefenen in de eigen werkomgeving en de inhoud van de cursus kan worden afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie.

Veiligheids Centrum Oosterhout
Houtduifstraat 2A

4901 BP Oosterhout
0162 - 434313
info@veiligheidscentrum.com