Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 

Wat is een Risico Inventarisatie & evaluatie?

Een Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&e) is een inventarisatie van de risico’s binnen een bedrijf met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de werknemers. 

 

Is een Risico Inventarisatie & evaluatie een verplichting?

De Risico-Inventarisatie  & evaluatie (RI&e) is al sinds 1994 een verplichting vanuit de ARBO wet. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&e.  Iedere werkgever moet beschikken over een actuele RI&e.  De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) controleert hier op. Dit kan zijn na een ongeval of steeksproefgewijs. Heeft u als werkgever geen (actuele) RI&e? Dan kan dat uiteindelijk leiden tot hoge boetes. 


Wist u dat de RI&e u ook winst kan opleveren? Een goede Risico Inventarisatie en –evaluatie zorgt namelijk voor minder ongevallen, een lager ziekteverzuim en indirect dus voor efficiënter werken.

 

Opstellen van de Risico Inventarisatie & evaluatie een verplichting?

Het opstellen va de RI&e wordt uitgevoerd door een Veiligheidskundige. Deze werkt volgens de geldende wet en regelgeving. 

 
 Toetsen van de Risico Inventarisatie & evaluatie ?

De toetsing van een RI&e en het bijbehorende Plan van Aanpak kan worden gedaan door een ARBO dienst of onafhankelijk arbeidsdeskundige.  VCO kan dit tevens voor u verzorgen.

 

Hou houdt u uw Risico Inventarisatie & evaluatie actueel?

Een RI&e is een momentopname. De RI&e is daarom een levendig document, dat u regelmatig moet actualiseren. Een verhuizing, verbouwing, installeren van nieuwe machines, taakverandering van medewerkers of nieuwe veiligheidsnormen kunnen aanleiding zijn om de RI&e te herzien. U kunt zelf uw RI&e herzien maar VCO kan u daarbij ook helpen of dit van u overnemen.

 

Elke RI&e is maatwerk. Wij maken graag met u een afspraak om uw mogelijkheden te bespreken. Neemt u hiervoor contact met ons op.

 

 

 

 

Veiligheids Centrum Oosterhout - BHV- en of Ontruimingsplan